geo:help:earthpravidla

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
geo:help:earthpravidla [20.January 2017 16:16]
gtadmin [ze serveru ČAGEO]
geo:help:earthpravidla [31.January 2020 22:27] (aktuální)
gtadmin [Jak napsat listing]
Řádek 18: Řádek 18:
    - merení (sklon, velikost, objem, nadmorská výška, rozdíl nadmorských výšek, vztah ke svetovým stranám), zjištení pH faktoru, tvrdost nebo vryp u vzorku, vrstev apod., porovnání barevnosti a k tomu zduvodnení, minimalizujte úkoly z infocedulí. Urcite je ješte mnoho dalších možností, na které narazíte prímo v terénu.    - merení (sklon, velikost, objem, nadmorská výška, rozdíl nadmorských výšek, vztah ke svetovým stranám), zjištení pH faktoru, tvrdost nebo vryp u vzorku, vrstev apod., porovnání barevnosti a k tomu zduvodnení, minimalizujte úkoly z infocedulí. Urcite je ješte mnoho dalších možností, na které narazíte prímo v terénu.
    - Vedlejší úkoly (melo by jich být méne, než hlavních) - mohou to být informace uvedené v listingu nebo obecné geologické informace (geologická období, stupnice tvrdosti apod.). Tyto úkoly rovnež musí mít prímý vztah k dané EC.    - Vedlejší úkoly (melo by jich být méne, než hlavních) - mohou to být informace uvedené v listingu nebo obecné geologické informace (geologická období, stupnice tvrdosti apod.). Tyto úkoly rovnež musí mít prímý vztah k dané EC.
-   - Nepovinné úkoly (nelze je vyžadovat, mužete napsat, že jsou nepovinné a uvést je) - predevším se jedná o fotografie, které se nevztahují k zachycení nejakého jevu (vetšina kaceru fotografii sebe nebo GPSky priloží)+   - Nepovinné úkoly (nelze je vyžadovat, mužete napsat, že jsou nepovinné a uvést je) - predevším se jedná o fotografie, které se nevztahují k zachycení nejakého jevu (vetšina kaceru fotografii sebe nebo GPSky priloží) - **2019 lze požadovat konkrétní fotografie**.
    - pri úkolech, kde je zapotrebí sebou mít nejakou pomucku (metr, kompas apod.), uvedte do atributu "special tools" a do hintu nebo listingu napište co si má kacer vzít sebou    - pri úkolech, kde je zapotrebí sebou mít nejakou pomucku (metr, kompas apod.), uvedte do atributu "special tools" a do hintu nebo listingu napište co si má kacer vzít sebou
    - logování nálezu EC nelze rešit automatickým e-mailem nebo vyplnováním formuláre (muže dojít k technickým problémum internetu a odpovedi, ze kterých je složena e-mailová adresa ve vetšine prípadu nesplnují vzdelávací charakter EC), rovnež nepodminujte svým schválením zalogování, doporucenou variantou je: "zašlete odpovedi na danou e-mailovou adresu, poté se zalogujte, pokud bude neco špatne, ozvu se"    - logování nálezu EC nelze rešit automatickým e-mailem nebo vyplnováním formuláre (muže dojít k technickým problémum internetu a odpovedi, ze kterých je složena e-mailová adresa ve vetšine prípadu nesplnují vzdelávací charakter EC), rovnež nepodminujte svým schválením zalogování, doporucenou variantou je: "zašlete odpovedi na danou e-mailovou adresu, poté se zalogujte, pokud bude neco špatne, ozvu se"
  • geo/help/earthpravidla.txt
  • Poslední úprava: 31.January 2020 22:27
  • autor: gtadmin