geo:help:challengepravidla

Pravidla - Challenge Keš

Challenge keš (keš s výzvou) vyžaduje najít hlavní schránku a k ní další schránky (keše) definované vlastníkem challenge keše podle nějakých pravidel. Challenge keš je hra která má popohnat kačery k dalším výkonům a cílům. Příklad challenge keše: najít keš každý den kalendářního roku, nebo najít jednu pro každou kombinaci Obtížnost / terén.

  1. Typ a název - challenge keš musí být keš MYSTERY a musí mít v názvu jméno „challenge“
  2. Challenge kontrola - keš musí mít udělanou webovou kontrolu tak aby se dalo snadno zkontrolovat splnění keše. (nové od 2016) Třeba na Project-GC.
  3. Umístění finální schránky - krabička musí být na místě počátečních souřadnic nebo na viditelném waypointu. (nové od 2016) Fyzicá keš musí být k nalezení bez pomocí vlastníka.
  4. Zdroj kritérii - musí vycházet z informací obecně dostupných na Geocaching.com například na stránce statistik, umístění keší, typy, atributy, suvenýry, atd. a musí být i na geocaching.com kontrolovatelný. Majitel keše musí prokázat, že existuje mnoho kvalifikačních keší tak aby se daný úkol dal splnit v čase publikace.
  5. Norma pro kriteria - kritéria musí být pozitivní a dosažitelná. Nesmí být negativní např jako DNF logy. Kritéria musí být jednoduchá a snadno vysvětlitelná, sledovatelná a dokumentovatelná. Dlouhý seznam složitých pravidel může zabránit publikaci. Keš by měla být dosažitelná přiměřeným počtem kačerů ve vaší oblasti a může být požadován seznam kačerů kteří mají nárok pro odlovení již v době tvorby.
  6. Kontrola - vlastník keše musí prokázat, že kačeři mohou splnit požadavky bez toho aby bylo kompromitováno jejich soukromí (např fotky). A také musí prokázat, že sami splnili daný úkol. (nové od 2016)
  7. Logování - keš je možno zalogovat kdykoliv ale jako found až v okamžiku kdy mají splněna požadovaná kritéria.
Detilní_popis_problému Neakceptováno Akceptováno
8. Dosažitelnost Použití dříve nalezených keší (obecně z těch co už všichni mají). Nepřitáhne to nikoho do hry.
Omezení některých kačerů ze hry (z libovolného důvodu)
Challenge keš musí být kdykoliv dostupná
9. Časová náročnost Časově náročné hledání keší: 50 za den, 500 za týden a podobně. (nové od 2016)
Řada nálezů, minimálně jedna za den, více jak 365 dnů. (nové od 2016)
Řada nálezů, minimálně jedna za den, po 365 dnů. (max délka trvání rok)
10. Zdroj kritérii Trackable, Benchmarking, Waymarking logy, nebo nálezy Lab Keší. (nové od 2016)
Tyto prvky keší: Názvy keší, jména vlastníků, GC kódy, nebo obsah textu. (nové od 2016)
Nutit někoho mít vlastní keš.
Požadavek logovat keše disablované nebo archivované.
Kritéria Challenge mezipaměti musí pocházet z informací široce dostupných na Geocaching.com a musí být ověřitelné na základě informací na Geocaching.com.
Kritéria Challenge keší musí být založena na keších s logy: Found it!, Attended, Webcam Photo Taken.
Kritéria musí být založena na typu logu nikoliv na jejich obsahu.
11. Konkrétní seznamy Výzva na základě prvků mimo kontrolu vlastníka není přijatelná: např. moje oblíbené, moje keše, keše podle určitého majitele, nebo z jiné skupiny. Výzva na základě keší s 15 oblíbenými body mohou být publikovány, protože informace pochází z Geocaching.com.
12. Vše nebo procenta keší Nalezení všech nebo nějakého procenta keší, nebo typu keší, nebo nějaké jiné podobné hodnoty v určité oblasti; např. 80% EarthCaches ve Francii nelze. Nalezení konkrétního počtu keší v určené oblasti, např. nějaký přiměřený počet EarthCaches ve Francii bude publikovatelné.
13. Datum nálezu Omezení data nálezu je nepřípustné (keše od publikace výzvy nahoru např.). Schránky nalezené před publikací výzvy a použitelné, můžete počítat do plnění dané výzvy.
14. Pozitivní kritéria Nenalezené keše nebo něco co trestá kačery při lovu. Např. výzva která by požadovala nalézt 100 po sobě jdoucích mystery.
Pokud to evokuje k soutěži více jak ke hledání keší. Např.: počty FTF - to je soutěž
Cíle výzvy musí být kladné/pozitivní (všechno je happy).

Není dobré zakládat výzvy v oblasti kde už podobná jiná výzva existuje

Doporučujeme aby terén keše byl určen keší na místě výzvy. (nové od 2016)

Zásada platná z umísťování jiných keší: Upozorňujeme, že neexistuje žádný precedens pro umístění keše!

V některém případě keš může splňovat podmínky pro publikaci ale betatesterovi se nebude něco líbit nebo bude mít obavy o splnění a pak keš nebude publikována.

Poznámka: challenge keše publikované do 21.4.2015 jsou na dožití a budou-li archivovány už se nemusí podobné objevit pokud nebudou odpovídat pravidlům viz výše.

Upraveno: 25.5.2016 . originál i s odkazy najdete tady.

  • geo/help/challengepravidla.txt
  • Poslední úprava: 20.January 2017 16:06
  • autor: gtadmin