geo:beta:manual

Manuál betatestera

I. Listing

 1. název keše
  • název je bez diakritiky (už je možno používat i diakritiku)
 2. výchozí souřadnice
  • neměly by se na mapě překrývat s jinou keší
  • u multi souřadnice první stage, nikoli parking aj.
  • leží ve vzdálenosti <3,2km od finále nebo stage (vyjímky projednat s RV)
 3. waypointy
  • správný typ (final, stage X question, parking); správné světové strany (N, E)
  • ověřit, že nechybí final waypoint (u Mystery a Multi)
  • užitečnost (trailhead pro nalezení správné přístupové cesty, parking atd; nic by se nemělo překrývat s výchozími souřadnicemi; u multi poznámky k waypointům)
  • doplnit či odebrat tak, aby se pro hledače maximalizovaly přínosné informace, ale aby nevznikal zbytečný balast pro GPX
 4. atributy
  • uvádět užitečné atributy (24/7, kolo, nelovitelné v zimě, aj.), neuvádět zbytečnosti
  • pokud je terén 1* nastavit atribut Vozíčkáře, jinak minimálně T1,5*
 5. formální úprava listingu
  • listing by neměl obsahovat loga a odkazy na externí stránky komerčního charakteru. (Odkazy na stránky obcí, webu o památce apod., se uvádět mohou.)
  • pokud jde o keš typu Wherigo, vyplnit do pole Related Web Page odkaz na cartridge na webu www.wherigo.com
  • obsah a jeho informační hodnota (je zbytečné, aby listing obsahoval 2 A4 vykopírované z wikipedie či stránek obecního úřadu, notabene bez uvedení zdroje! Klikatelný odkaz na wikipedii může být problém při schvalování)
  • gramatika, kultura listingu
  • případně pomoc s vložením obrázků či HTML-formátováním
 6. řešení
  • u mystery/multi ověřit existenci a jednoznačnost (!) řešení
  • ověřit používání správného formátu souřadnic (DD° MM.MMM) hlavně u multin

II. Práce v terénu

 1. zaměření
  • zkontrolovat zaměření VŠECH souřadnic včetně stagí a waypointů v terénu. Je-li možnost zkontrolovat i podle fotomapy.
  • hint(y) – i pokud je k dispozici fotohint, mělo by pole “hint” obsahovat slovní nápovědu! Bez diakritiky
 2. waypointy
  • znovu ověřit správné rozlišení typů (Stage of a Multicache X Question to Answer)
 3. schránka
  • kvalita provedení – vodotěsná schránka nezabalená v igelitu, schopná odolat časté manipulaci (kameny) i povětrnostním vlivům, ptačí budky – zabezpečení proti zahnízdění ptáků
  • není volně zakopaná bez krytu
  • obsahuje logbook a tužku (pokud se do ní tužka vejde)
 4. potenciální problémy
  • právní aspekty umístění (soukromé pozemky, komerční prostory, zákazy vstupu, ochrana přírody)
  • pravidla pro umisťování keší v chráněných územích popřípadě náhled do Ústředního seznamu ochrany přírody
  • Pokud je schránka na pozemku, který není volně přístupný veřejnosti, je nutné zajistit svolení majitele nebo správce pozemku + příslušný atribut
  • bezpečnost umístění včetně potenciálního nebezpečí hrozícího na nesprávných místech, kam by se hledači mohli dostat (dálnice, mosty první třídy, železnice)
  • poškozování okolí činností hledačů, včetně nesprávných míst v okolí (zdi…)
  • schránka neničí majetek
  • v případě hrozícího poškozování okolí jednoznačný hint!
  • potenciální výskyt mudlů v různém čase (nemožnost odlovu, ztráta keše)
  • keše T4 a vyšší neumísťovat na očích mudlů
 5. fotodokumentace
  • finálka (detail, okolí uložení), případně stage

III. Logování betatestu

 • logovat na poslední stránku logbooku (pokud to lze), před log napsat „BETATEST“
 • elektronicky logovat se skutečným datem provedení betatestu, ale až po zalogování FTF

IV. Závěrečný výstup

 1. pro ownera
  • upozornit na možné problémy či nedostatky
  • případně navrhnout zlepšení
 2. pro reviewera
  • oznámit provedení betatestu, případně upozornit na možné problémy či nedostatky
  • na závěr vyslovit jasné doporučení, zda je keš připravená k publikaci, případně po jakých úpravách ji bude možné publikovat
  • zaslat fotografie reviewrovi jako odkaz, třeba přes web http://imageshack.us
   (1/ Pomocí tlačítka Browse, vyhledej příslušnou fotku a klikni na Otevřít. Pokud chceš přidat další fotografie, opakuj tento krok znovu. 2/ Po ukončení výběru klikni na tlačítko Upload now. 3/ Po nahrání fotografií zkopíruj odkaz z pole Link a přilož do mailu.)

Zdeněk Charvát 23.July 2013 10:35 převzato ze stránek ČAGEO

 • geo/beta/manual.txt
 • Poslední úprava: 12.April 2019 19:04
 • autor: paja-trb