geo:help:attributes

Atributy keší (správné použití)

Vlastník keše může prostřednictvím grafických symbolů přiřadit k listing (popisu keše) atributy, které vhodným způsobem charakterizují jak umístění vlastní keše, tak případná opatření nutná k jejímu nalezení. Naši revieweři požadují zadání atributů vždy. Pokud je tedy při tvorbě listingu nezadáte, bude vám automaticky vrácen k doplnění (případné vzácné výjimky se posuzují individuálně, jsou-li například součástí řešení mystery keše, a není na ně žádný právní nárok).

Atributy může autor keše jednoduše přidat či odebrat volbou edit attributes v pravém navigačním sloupci listingu keše (viz obrázek vpravo). Po klinutí na obraz se zobrazí tabulka (viz obrázek), kde lze kliknutím vybrat jednotlivé atributy.

Úprava atributů

U většiny atributů je volba ano/ne (yes/no), u některých pouze ano (nemá-li ne smysl). Volba ano znamená přítomnost určitého jevu, vhodnost či povolení. Možnost ne vyjadřuje naopak nepřítomnost jevu, nevhodnost či zákaz. Označuje se červeně přeškrtnutým symbolem. Pokud přeškrtnutý symbol v následujícím přehledu nevidíte, znamená to, že možnost ne není dostupná.

Význam většiny atributů je patrný z jejich grafického symbolu. Následuje jejich seznam v tom pořadí, v jakém se na Geocachingu pod odkazem edit attributes vyskytují (ve skupinách dle typu).

Symboly Význam [EN] Význam [CZ] Poznámka
Dogs Psi Uveďte, zda je vhodné hledat keš při procházce se psem, nebo naopak psi nemají přístup.
Bicycles Jízdní kolo Dostupnost na kole
Motorcycles Motorky Dostupnost na motorce
Quads Čtyřkolka Dostupnost na čtyřkolce
Off-road vehicles Terénní automobil Dostupnost terénním automobilem
Snowmobiles Sněžný skůtr Dostupnost sněžným skůtrem
Horses Koně Dostupnost na koni
Campfires Rozdělávání ohně Možnost rozdělat oheň
Truck Driver/RV Karavany Možnost kempovat s karavanem
Symboly Význam [EN] Význam [CZ] Poznámka
Access or parking fee Poplatek za vstup nebo parkování Platí se něco za vstup/parkování
Climbing gear Horolezecká výbava Je potřeba horolezecká výbava
Boat Loď Je potřeba loď
Scuba gear Potápěčská výbava Je potřeba potápěčské vybavení
Flashlight required Baterka, zdroj světla Je potřeba baterka, zdroj světla - tam, kde není denní světlo ani umělé osvětlení (jeskyně, štoly apod.)
UV Light Required UV-lampa Potřebné pro vyluštění Mystery keší, kde je potřeba získat indicie napsané neviditelným inkoustem.
Snowshoes Sněžnice Je potřeba sněžnice nebo jiné vybavení pro pohyb po sněhu a ledu
Cross Country Skiis Běžecké lyže Je vhodné použít běžecké lyže
Special Tool Required Speciální nástroje Keš vyžaduje speciální vybavení (specifikováno v listingu keše)
Wireless Beacon Bezdrátový přijímač Například tzv. chirp, který podporují některé navigační přístroje a další bezdrátové technologie (NFC,WiFi, BlueGeo…)
Tree Climbing Stromolezení Je potřeba výbava pro lezení na stromy
Symboly Význam [EN] Význam [CZ] Poznámka
Recommended for kids Vhodné / nevhodné pro děti
Takes less than an hour Trvá méně / déle než 1 hodinu Vhodné uvést u keší charakteru multicache
Scenic view Výhled do krajiny místo na kochání se
Significant Hike Nutnost ujít delší vzdálenost pěšky Vhodné uvést všude tam, kde je třeba urazit delší vzdálenost a není jiná možnost, jak se ke keši dostat, než pěšky.
Difficult climbing Obtížný výstup Je to pořádně do nebo z kopce
May require wading Možnost brodění
May require swimming Možná bude potřeba plavat
Available at all times Dostupné / nedostupné kdykoliv (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) Informace vhodná všude tam, kde se keš nachází v uzavřených parcích, zahradách a podobných místech (např. když se v noci zamyká). Podrobnosti o omezeném přístupu uveďte v listingu keše
Recommended at night Doporučeno / nedoporučeno hledat v noci Doporučeno například při zážitku umocněném hledáním za tmy (keš lze ovšem na rozdíl od nočních keší hledat i ve dne). Nedoporučeno obvykle s ohledem na bezpečnost.
Available during winter Dostupné / nedostupné v zimě Informace vhodná pro plánování zimních výletů. Použijte podle toho, zda zimní podmínky (sněhová pokrývka, led aj.) znemožňují či významným způsobem ztěžují hledání.
Stealth required Nutné důkladné krytí / Není nutné důkladné krytí Informuje o důležitosti maskovani pohybu v terenu. Casto u mestkych kesi s vysokym vyskytem mudlů.
Need Maintenance Vyžaduje údržbu Atribut se objeví, pokud geocacher zapíše log typu Need Maintenance, kterým upozorní na nějaký problém (zničení, ztráta, poškození keše). Zobrazuje se tak dlouho, dokud vlastník nezjedná nápravu a nezapíše log typu Owners Maintenance.
Watch for livestock Pozor na pasoucí se dobytek!
Field Puzzle Luštění v terénu např. luštění šifer v terénu při odlovu Mystery keše
Night Cache Noční keš Keš speciálně vymyšlená pro hledání v noci (za denního světla ztížené podmínky pro hledání)
Park and Grab Zaparkuj a hledej Informace o tom, zda je možné dojet autem přímo ke keši (tzv. drive-in cache)
Abandoned Structure Opuštěné budovy či jiné stavby Může hrozit zřícení, propadnutí apod.
Short hike (less than 1km) Krátká cesta (méně než 1 km) Vhodné uvést u keší charakteru multikeše
Medium hike (1km-10km) Středně dlouhá cesta (1 až 10 km) Vhodné uvést u keší charakteru multikeše
Long Hike (+10km) Dlouhá cesta (více než 10 km) Vhodné uvést u keší charakteru multikeše
Seasonal Access Sezónní přístup Uvádí, zda je keš bezproblémově odlovitelná ve všech ročních obdobích.
Tourist Friendly Vhodná pro turisty Keš je umístěna na turisticky zajímavém místě (náměstí, hrad, přírodní zajímavost apod.); zároveň její hledání není nebezpečné ani nevzbuzuje nežádoucí pozornost mudlů. Listing obsahuje důležité informace v angličtině (včetně nápovědy).
Front Yard (Private Residence) Soukromé pozemky V blízkosti jsou soukromé pozemky, nedoporučuje se odlov přímo za šipkou, ale po cestách
Teamwork Required Vyžaduje spolupráci Uvádí, zda je či není nutný odlov ve spolupráci s dalšími kačery.

Atribut Teamwork Required byl vytvořen (a je povinný) pro keše, které vyžadují spolupráci dvou geokešerů různě vzdálených oblastí (zemí), pro nalezené keše ve své oblasti. Tyto dvě keše jsou vytvořeny spoluprací dvou ownerů a většinou mají alespoň jeden waypoint, který obsahuje indície nutné k dosažení následujícího waypointu, popř. přímo souřadnic finální schránky keše ve vzdálené oblasti. Geokešeři z obou oblastí při řešení spolupracují a vyměňují si informace, které vedou k nalezení finální schránky v jejich vlastní oblasti.

Atribut Teamwork required byl zaveden pro lepší identifikaci těchto keší a použití u jiných keší je pak scestné a velice matoucí. (Tobias Reviewer)

Mysim, ze kdyz se pouzije i v pripadech nutne spoluprace vice lidi k odlovu, tak to zadnemu rw vadit nebude. (Voyager Reviewer)
Challenge cache Challenge keš Jsou typem mysterek. Před jejich nalezením a logováním musíte splnit úkoly, které jsou podmínkou pro logování. (pro nové keše by se mělo zapnout samo - raději zkontrolovat, staré keše by měli projít a pozapínat ale lépe také zkontrolovat)
BONUS cache Bonusová keš Bonusová keš je Mystery Cache, pro kterou musíte najít indicie v jiných keších, dost často i v jiných typech keší (než je mystery). Bonusová keš nemusí být mysterka.
Power trail Power trail Série keší, které jsou od sebe minimálně 161 metrů. (Je možno napsat na groundspeak se seznamem keší v powertrailu a groundspeak zapne u všech vyjmenovaných keší daný attribut)
Geocaching.com solution checker Ověřovátko souřadnic (geocaching.com) Přítomno “ověřovátko” souřadnic pro mysterky. (funguje jen pro ověřovátko z geocaching.com a zapíná se automaticky)
Symboly Význam [EN] Význam [CZ] Poznámka
Poison plants Jedovaté rostliny
Dangerous Animals Nebezpečná zvířata
Ticks Klíšťata
Abandoned mines Opuštěný důl, lom, štola Nebezpečí propadnutí se pádu nebo závalu.
Cliff / falling rocks Prudký sráz, padající kameny
Hunting Oblast lovu (myslivost)
Dangerous area Nebezpečné území
Thorns Trny Tady platí klasika cesta ke keši je většinou horší než cesta od keše
Symboly Význam [EN] Význam [CZ] Poznámka
Wheelchair accessible Dostupné pro vozíčkáře Keš může být označena jako dostupná pro vozíčkáře, pokud je člověk na vozíku bez cizí pomoci schopen dojet přímo ke keši a snadno na ni dosáhnout, tj. keš není umístěna vysoko a příjezdu nebrání žádné terénní překážky (např. obrubníky). Keše vhodné pro vozíčkáře se zároveň označují obtížností terénu 1
Parking available Možnost parkování
Public transportation Veřejná doprava Blízké vlakové nádraží, zastávka autobusu apod.
Drinking water nearby Zdroj pitné vody
Public restrooms nearby Veřejné záchodky
Telephone nearby Telefon (budka)
Picnic tables nearby Piknikové stoly, místo k odpočinku
Camping available Možnost táboření / stanování
Stroller accessible Dostupné s kočárkem
Fuel Nearby Čerpací stanice
Food Nearby Občerstvení, restaurace
Symboly Význam [EN] Význam [CZ] Poznámka
Lost And Found Tour Lost And Found Tour
Partnership Cache Partnerská keš Keše vytvořené Groudspeakem ve spolupráci s další firmou. Groundspeak pracuje na vytvoření omezeného množství zábavných sponzorovaných keši s cílem přinést další rozměr zábavy do geocachingu (např. starý „Project A.P.E.“ nebo nová na rodiny s dětmi zaměřená série „PBS Dinosaur Train“
GeoTour Cache GeoTour keš

Vlastník keše může připojit maximálně patnáct atributů. Doporučuje se používat ty atributy, které jsou pro danou lokalitu vhodné a logické. Například ve městě lze očekávat možnost přístupu s kočárkem a nevhodnost jízdy na koni, proto není třeba tyto atributy používat (oficiální příklad uvádí, že na Floridě není normálně potřeba k nalezení sněžný skútr, proto se nemá tento atribut používat).

Existuje i speciální atribut needs maintenance v podobě kříže, který se nastaví jako reakce na log needs maintenance a smaže se poté, co autor provede nápravu a napíše log owner maintenance.

Grafický symbol má mezinárodní platnost. V případě, že případný nálezce neovládá jazyk, ve kterém je keš popsána, vhodně zvolený grafický symbol mu může mnohé napovědět.

Premium Members mohou rovněž využívat atributy jako kritérium vyhledávání při sestavování Pocket Queries. Toho lze využít při plánování výletů. Pokud autoři správně označili keš atributy, lze vybírat např. jen keše vhodné na procházku se psem či vyloučit keše, kam psi nemohou, v zimě vybrat jen keše, které lze bez problémů hledat i při sněhové pokrývce (atribut vločky), či vyloučit takové, kde sníh a led hledání komplikuje nebo zcela znemožňuje (přeškrtnutá vločka).

Pokud mají Pocket Queries obsahovat attributy, musí být vybrán typ GPX 1.0.1

  • geo/help/attributes.txt
  • Poslední úprava: 07.September 2020 09:43
  • autor: gtadmin