geo:help:ggwaypoint

GeoGet - Přidání finálního waypointu ke keši

  1. Klepněte na keš ke které chcete přidat vyluštěný finální waypoint
  2. Menu Waypointy - Přidat waypoint objeví se formulář na přidání obecného waypointu
  3. Druh nastavte na Final Location ostatní pole vyplňte dle potřeby pozor po vyplnění souřadnic je potřeba dát tlačítko Zapsat jinak se souřadky neuloží
  4. Tímto je vytvořen nový FINÁLNÍ waypoint objeví se u keše (kliknutím na malé [+] před keší se rozbalí seznam přidaných waypointů

Tímto způsobem se dají přidat i jiné WP než jenom finální. Jinak ještě je dobré si nainstalovat vizuální plugin FinalWP který pak u keše zobrazuje u neodlovených červené F (vyluštěno - neodloveno), zelené F (vyluštěno - odloveno)… Keše které mají zadaný finální waypoint se při exportu pluginem pro nové garminy upraví na zmíněný finální bod

  • geo/help/ggwaypoint.txt
  • Poslední úprava: 10.July 2013 09:14
  • autor: drakmrak