geo:help:pointmap

Puntíkatá mapa - jak na ní

Převzato ze serveru Geocaching.cz a doplněno o vlastní postřehy
Jednou z funkcí tohoto serveru je generátor mapiček nálezů s puntíky. Aby se mapička správně zobrazila, je potřeba do ní načíst data nálezů. Server podporuje dva způsoby načítání:

 1. API1)
 2. Načtení My Finds Pocket Query (MFPQ)2)

Pokud chcete načítat nálezy pomocí MFPQ, můžete použít tento postup3):

 1. Na stránce Preferences nastavte GPX Verison Preference na GPX 1.0.1
 2. Na stránce Default zjistěte své Member ID
 3. Na stránce OwnerID zapište zjištěnou hodnotu do položky ownerid
 4. Na stránce PQ si nechte vygenerovat My Finds a po jejich vygenerování soubor stáhněte
 5. Na stránce Upload stažený soubor načtěte
 6. Na stránce Mapičky pak najdete seznam generovaných mapiček (vyberte vhodnou mapičku a její celý odkaz zkopírujte do profilu).

První možnost využití API je preferovaná a navíc jde pro PM i BM

Bod 4. je jen pro PM4) ale dá se nahradit pomocí GeoGetu takto:
Náhrada Bodu 4.

 1. Pustit GeoGet
 2. Dát F8 nebo košťátko v liště - tím se vymažou zobrazené keše
 3. Menu Databáze/Import/Stáhnout vaše nálezy (nebo Aktualizovat vaše nálezy - rychlejší pokud si pravidelně aktualizujete nalezené)
 4. Po načtení OK a pak asi nejlíp zase F8 vyčistit zobrazené
 5. Vybrat Filtr Found v liště a tlačítkem F5 načíst všechny nalezené
 6. Menu Seznam/Export - a v okně Exportu vybrat: PocketQuery GPX a soubor někam vygenerovat třeba jako MyFinds.gpx
 7. Pokračovat bodem 5. v předchozím návodu

Tento návod funguje i pro BM5). Postup se dá i zautomatizovat pomocí již existujících skriptů… a například pluginu Combine 2.

Další variantou je animovaná mapa nálezů. Na tu je potřeba opět GeoGet a speciální plugin který celou animaci vyrobí opět z natažených nálezů.


1)
Vyžaduje použít aplikace GeoGet, GSAK a další, které mají možnost volat přímo funkce servru
2)
Vyžaduje Premium Member
3)
Uvedený postup byl ověřen na novém serveru pro načtení dat to prázdné databáze i pro aktualizaci a v obou případech byl funkční
4)
Prémiové uživatele
5)
Basic Members
 • geo/help/pointmap.txt
 • Poslední úprava: 23.April 2014 08:08
 • autor: gtadmin