geospy:check

Zajisti objekt

Zajisti objekt

  • v terénu pořiď fotomateriál - jako správný špión je potřeba pořídit fotografii objektu. Kvalita fotografie záleží na každém ale čím kvalitnější tím lepší probíhají soutěže a kvalitu fotografie ocení každý dobrý špión. Pro založení objektu jsou dobré fotografie, když je povedená fotografie třeba z mobilu i to stačí. Ale je to o tom, čím hezčí, nápaditější, dobře zpracovaná tím lepší…
  • zajisti nebo založ objekty - zajištěním je míněno přiložení své fotografie jako důkazu, že jsem u daného objektu byl (je to samozřejmě o etice, při dnešním množství fotek na internetu je možné cokoliv ale vlastní foto a zažitek z místa je ta nejlepší vizitka špióna). Založit objekt tím se rozumí to, že pokud daný objekt v GeoSpy neexistuje je možno ho založit a publikovat. Při zakládání je pak dobré použít pokud možno kvalitní fotografii (třeba i z mobilu) a k objektu přiložit popis objektu, nějaké vlastní postřehy, historii a další a další…
  • obsazuj území a lokátory - lokátory jsou fenoménem GeoSpy. Zajištěním nebo založením objektu zabíráte daný lokátor (obsazujete ho). No a jako správný špión (dobyvatel) chcete obsadit co nejvíce území, lokátorů. Lokátory jsou fajn podmět a ukazují hodně o tom jak a kam cestujete a kde jste aspoň na chvilku nakoukli…LocatorsObr. 1: Obsazené a neobsazené lokátory

  • geospy/check.txt
  • Poslední úprava: 08.April 2014 08:59
  • autor: gtadmin